ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

5.35
-0.10 (-1.83%)

5,424,300 ปริมาณ (หุ้น)

29,365 มูลค่า ('000 บาท)

- วันก่อนหน้า

5.45 เปิด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 0-2105-6789
โทรสาร: 0-2105-6787

ติดตามเรา