ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NVD

(สกุลเงิน : THB)

5.00
- (-%)

2,066,200 ปริมาณ (หุ้น)

10,342 มูลค่า ('000 บาท)

- วันก่อนหน้า

5.00 เปิด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 0-2105-6789
โทรสาร: 0-2105-6787

ติดตามเรา